מעוין 1

בפעילות זו תבדקו היכן נמצאים קדקודים נגדיים של מעויו כשהמרחק בין שני הקדקודים האחרים קבוע
אורך האלכסון של המעוין קבוע ומקום הנקודות ו- אינו ניתן לשינוי גררו את הקדקוד ומצאו כיצד משתנה מקומם של שני הקדקודים הנגדיים ו השוו עם השערתכם במשימה 1 והסבירו את הממצאים