Stapeldiagram och tabell

Författare/skapare:
Mathias Börjesson
Område(n):
Stapeldiagram
Välj stolpdiagram längst upp till vänster i bild. Stapeldiagrammet visar längden på alla elever i en gymnasieklass. y-axeln representerar antal elever och x-axeln representerar längd (i cm). Till höger i bild visas en tabell med längden på varje elev i klassen (i cm). Nedanför appleten finns det några frågor som du kan försöka att svara på.

1) Hur många elever går i klassen?

Markera ditt svar här

2) Vilken är medellängden i klassen?

Markera ditt svar här

3) Vilken är medianlängden i klassen?

Markera ditt svar här

4) Vilket är typvärdet i klassen?

Markera ditt svar här