Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

EQUACIONS DE SEGON GRAU

EQUACIONS DE SEGON GRAU* *Aquesta construcció està inspirada en una de similar de Pep Bujosa. Per començar a estudiar les funcions quadràtiques és convenient que repassem les equacions de segon grau. Una equació de segon grau és una equació polinòmica de segon grau. En general s’expressa de la forma on i són els paràmetres de l’equació. En particular a s’anomena terme independent. L’equació pot ser incompleta quan falten els paràmetres i/o . En aquest cas la forma general de l’equació és: si c = 0 si b =0 Si la equació és completa la forma és la general: