Εγκάρσιο κύμα

Μια πηγή (χέρι) ταλαντώνεται με μεταβλητό πλάτος Α και περίοδο Τ κι επειδή είναι συνδεδεμένη με ένα γραμμικό μέσο, παράγεται ένα εγκάρσιο κύμα.