Problema 6 PAU setembre 2009 Matemàtiques CCSS. Sèrie 1

La taxa d’inflació interanual d’un país determinat durant l’any 2008 expressada en punts percentuals, , es pot aproximar mitjançant la funció En que és el temps en mesos des del començament de l’any i és el mes de gener. a. Trobeu en quins mesos la taxa d’inflació interanual és de 3 punts percentuals. b. Trobeu en quins mesos la taxa d’inflació és decreixent i en quins mesos és creixent. c. Trobeu en quin mes la taxa assoleix el valor mínim i calculeu aquest valor. d. Feu un esbós d’aquesta funció. e. Trobeu en quin més la taxa assoleix el valor màxim i calculeu aquest valor.