Παραβολή(εστία στον y΄y)

Παραβολή με την εστία στον άξονα y΄y