Composició de forces - Suma de vectors

Forces (Física de 2n d'ESO) - Composició de dues forces. Aquest applet mostra com funciona el mètode del paral·lelogram. Podeu variar les intensitats de les dues forces entre 0 i 50N i entre 0 i 30N respectivament. També podeu variar l'angle que formen les dues forces entre 0 i 360 graus.