Composició de forces - Suma de vectors

Tema/es:
Suma, Vectors
Forces (Física de 2n d'ESO) - Composició de dues forces. Aquest applet mostra com funciona el mètode del paral·lelogram. Podeu variar les intensitats de les dues forces entre 0 i 50N i entre 0 i 30N respectivament. També podeu variar l'angle que formen les dues forces entre 0 i 360 graus.
Exercici Estudieu com es fa la composició de forces en els casos següents: - Angle de 0º - Angle de 90º - Angle de 180º - Angle de 270º - Angle de 360º Què passa quan una de les dues forces és nul·la?