Dwudziestościan i dwunastościan

Autor:
Jerzy Mil
Animacja pokazująca przejście pomiędzy dwudziestościanem, dwudziestościanem ściętym, dwudziesto-dwunastościanem, dwunastościanem ściętym i dwunastościanem. Animation showing the transition between icosahedron, truncated icosahedron, icosidodecahedron, truncated dodecahedron and dodecahedron.
α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie, a - przekształcanie wielościanów, sa - szybkość automatycznej zmiany suwaka a α - rotation around a horizontal axis, β - rotation around the vertical axis, sα, sβ - speed automatic changes in α and β sliders, zoom - scale, a - conversion of polyhedra, sa - speed automatic change slide a.