Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Funktions konkavitet

Använd tangenten för att lösa uppgifterna nedan. Du kan flytta tangeringspunkten med hjälp av pilarna.
1. Bestäm eventuella extrempunkter. 2. Bestäm eventuell inflexionspunkt. 3. Bestäm i vilka intervall funktionen är växande respektive avtagande. 4. Bestäm i vilka intervall funktionen är konkav nedåt respektive konkav uppåt (konvex). 5. Bestäm funktionens ekvation.