Funktions konkavitet

Författare/skapare:
Torbjörn Jansson
Område(n):
Derivata, Funktioner
Använd tangenten för att lösa uppgifterna nedan. Du kan flytta tangeringspunkten med hjälp av pilarna.
1. Bestäm eventuella extrempunkter. 2. Bestäm eventuell inflexionspunkt. 3. Bestäm i vilka intervall funktionen är växande respektive avtagande. 4. Bestäm i vilka intervall funktionen är konkav nedåt respektive konkav uppåt (konvex). 5. Bestäm funktionens ekvation.