Funktion arvojen tutkiminen

(Kysymykset appletin alapuolella.)
a) Tutki, milloin funktiolla kulkeva piste saa värejä: punainen, vihreä, sininen muuttamalla liukukytkimestä muuttujan a arvoja. Anna vastauksena arvojoukot (millaisia arvoja funktio saa kyseisissä pisteissä). b) Mitä tapahtuu kohdassa a=-1? c) Minkä arvon funktio saa kohdassa a=-3? d) Laadi oma kysymys tähän sovellukseen liittyen ja vastaa kysymykseen. (Vinkki: tehtävä voidaan laatia myös pareittain, jolloin vastaajana voi toimia toinen pari.)