Rotasjonssymmetri

Dette er en figur som er rotasjonssymmetrisk på 120° og 240°, men den har ingen speilingssymmetri. Klikk på boksen for å vise hjelpelinjene.