Mala škola GeoGebre - 3D crtanje naredbama

Kratke upute

Nacrtajte dvije točke Toolbar Image A i B Kako se kod crtanja geometrijskih tijela stvara i puno bridova i strana najbolje je prije crtanja isključiti označavanje Postavke --> Označavanje --> Isključeno Zatim u polje za unos (u)pišite naredbe: PravilniTetraedar[ <točka>, <točka> ] Kocka[A,B] Oktaedar[ <točka>, <točka> ] Dodekaedar[ <točka>, <točka> ] Ikosaedar[ <točka>, <točka> ] BeskonačniValjak[ <pravac>, <radijus> ] BeskonačniValjak[ zOs,2 ] Crtanje valjka koji ovisi o početnim točkama A i B Toolbar Imagepravac kroz A i B Toolbar Imagepoloviše od A i B ( u apletu je to točka S1 ... piše se S_1) uključite ravninu xOy Toolbar ImageOkomit pravac kroz S1 Naredba: BeskonačniValjak[h, Dužina[S_1, A]] ... h je pravac oko kojeg se crta valjak.

Video upute