Üstel Fonksiyonun Ters Fonksiyonu

Ön Bilgileri Uyandırma

Herhangi pozitif gerçel a sayısının rasyonel veya irrasyonel kuvvetlerini tanımlamıştık. Buna göre a pozitif gerçel sayı ve a ≠ 1 olmak üzere f : IR → IR, f(x) = fonksiyonuna üstel fonksiyon demiştik. f(x) = fonksiyonunun tanım kümesi gerçel sayılar kümesidir. a'yı değiştirerek farklı üstel fonksiyonlar elde etmiştik. Örneğin, , veya fonksiyonları birer üstel fonksiyondur. Şimdi fonksiyonunun için karşılık gelen değerlerini bulup grafiğini nasıl çizdiğimizi hatırlayalım.

f(x)=3^x'in grafiği

Siz söyleyin

in grafiği nasıldı?

Tüm uygun cevapları seçin
  • A
  • B
  • C
  • D
Cevabımı kontrol et (3)

Logaritma Fonksiyonunun Tanımı

a ve b pozitif gerçel sayılar ve a ≠ 1 olmak üzere ("a tabanına göre b nin logaritması") sayısını tanımlamıştık. Hatırlayalım ki öyle bir c sayısına eşittir ki kuvveti b' ye eşit olsun. Buradan eşitliği elde edilir. nin tanımında b yerine x koyarsak fonksiyonunu elde ederiz. Bu fonksiyona a tabanlı logaritmik fonksiyon denir. Logaritmik fonksiyonun tanım kümesi tüm pozitif gerçel sayılardır. Logaritmik fonksiyon üstel fonksiyonunun ters fonksiyonu olarak da tanımlanabilir. Biz üstel fonksiyonun bire-bir olduğunu daha önce söylemiştik. Buna göre eşitliğinden x'i bulursak elde ederiz. Ters fonksiyonun tanımında açıkladığımız gibi burada x yerine y, y yerine x yazarsak in ters fonksiyonu olan logaritmik fonksiyonunu elde ederiz. Şimdi in ters fonksiyonu olan grafiğini a>1 , 0<a<1 ve a<0 değerleri için karşılaştırarak inceleyelim.
SORU 1) a<0 için grafiğin durumu nasıldır? Neden böyle olduğu hakkında fikriniz nedir? (ipucu: üstel fonksiyonun görüntü kümesi ne idi?) SORU 2) 0<a<1 için ve a>1 grafik nasıl değişmektedir? SORU 3) Logaritmik fonksiyonun artan veya azalanlığı hakkında ne söylenebilir? a'nın hangi değerleri için artan ve hangi değerleri için azalandır? Şimdi de fonksiyonunun a,b ve c için değişim durumunu gözlemleyelim.
GÖREV: Siz de yerinizde tabletlerinizden yardım alarak ve grafiklerini çizmeyi deneyiniz.