Verborgen figuren

Onderwerp:
Meetkunde, Figuren
In heel wat klassieke opdrachten uit de meetkunde is het de bedoeling om een bepaalde figuur te tekenen indien een aantal punten gegeven zijn. De eigenschappen van deze figuur worden dan onderzocht. Wij wijzigen nu de beginsituatie en tonen een aantal punten. Deze punten kan men verslepen. Het is de bedoeling om de onderliggende figuur en de eigenschappen van deze figuur te ontdekken door het verslepen van de punten.
Verborgen figuren