Angles en la circumferència (central i inscrit)

Tema/es:
Angles
Angle central i angle inscrit en una circumferència.
  • Comprovem la relació que hi ha entre aquests dos angles movent punts en un objecte.
  • Estudiem el cas particular de l'angle central de 180º.
  • Controlem les etiquetes en funció del seu valor (condició per mostrar un objecte).
Respon les següents qüestions:
  1. Modifica l'amplitud de l'angle central i observa el valor dels angles inscrits. Quina relació hi ha entre els seus valors?
  2. Observa que el valor dels angles inscrits no varia encara que desplacis el seu vèrtex. Per què creus que passa?
  3. Modifica l'angle central fins que sigui un angle pla. Quin és el valor de l'angle inscrit?
  4. Quin tipus de triangle es forma si unim els extrems d'un diàmetre amb un punt de la circumferència?
Objectes que es mostren sota determinades condicions:
  • Observa les etiquetes dels angles inscrits i mostra'n les propietats:
  • Analitza la condició que s'ha de complir per mostrar-les.
  • Observa què passa si elimines aquesta condició.