Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Faktoriserad funktion av tredje graden.

Programmet ritar upp grafen av en funktion av tredjegraden. Funktionen anges i faktoriserad form, d.v.s. som f(x) = a(x - x1)(x - x2)(x - x3) där x1, x2 och x3 är funktionens nollställen och a koefficienten framför x^3. Ändra på nollställena och koefficienten a och titta hur grafen ändras.