Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Triangles exteriors amb intersecció de circumferències

Com trobar triangles exteriors? Triangles, punts notables i corbes implícites amb el GeoGebra 4.2. Materials de suport per a la comunicació de David Obrador i Raül Fernández a les V Jornades ACG.