Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Rozbor R3

Je dána kružnice k(S;3cm), přímka p, jejíž vzdálenost od středu S jsou 3,5cm, a bod A, jehož vzdálenost od středu S je 1cm a SA││p. Sestrojte všechny rovnostranné trojúhelníky ABC tak, aby vrchol B ležel na kružnici k, vrchol C na přímce p.