Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Translació - Casa.

Amb l'eina polígon construeix una altra casa traslladada segons la indicació del vector. Mou el punt lliscant, veuràs la solució i podràs esbrinar si has fet una feina correcta.