Kompleksna ravnina - Tri u nizu

Igrač koji je na redu aktivira kontrolni okvir "Igrač 1" ili "Igrač 2" i klikne na "Baci kocke". Kombinacijom dobivenih brojeva oblikuje kompleksan broj i prikaže ga u kompleksnoj ravnini koristeći alat Točka. Pobjednik je onaj igrač koji prvi osvoji tri točke u nizu: vodoravno, okomito ili dijagonalno (možeš ih i povezati koristeći alat Dužina).