punt op lijnstuk

Onderwerp:
Coördinaten

een ander coördinatensysteem

In een Oxy coördinatensysteem vormen eenheidsvectoren op x-as en y-as de basis om de ligging van een punt C te bepalen. Voor een C punt op een lijnstuk |AB| is het ook interessant om zijn ligging te bepalen t.o.v. de eindpunten van dit lijnstuk. Als eenheidsvectoren gebruiken we hierbij de puntvectoren naar de eindpunten A en B. Deze nieuwe coördinaten van C worden bepaald door het gewicht van de lengtes van de twee lijnstukken waarin C het lijnstuk |AB| verdeelt. We spreken daarom van barycentrische coördinaten.