Regressie analyse in het Rekenblad

Onderwerp:
Analyse
We zullen in dit werkblad leren werken in het rekenblad. Meer bepaald zullen we voor een set van gegevens een regressie analyse doen.  Stel dat we onderstaande getallen gegeven hebben. We willen nu een verband zoeken.  Om de gegevens te selecteren klikken we op het vakje van A1 en houden we de muis ingedrukt, vervolgens slepen we de muis naar het vak B9.  Om de geselecteerde gegevens nu te onderzoeken klikken we op het icoontje Toolbar Image. Vervolgens klikken we op het icoontje Toolbar Image van de regressie analyse.  Nu krijgen we rechts een venster waar de gegevens geplot zijn. Nu kunnen we verschillende regressiemodellen selecteren. We kunnen bijvoorbeeld een lineair model gebruiken. Er wordt dan een rechte geplot die het best deze gegevens benadert. Onder de plot krijgen we ook de vergelijking van deze rechte. Indien we een veelterm gebruiken als regressiemodel kunnen we de graad van de veelterm ook nog selecteren. Door de verschillende regressie modellen toe te passen kunnen we visueel bepalen welk model het beste bij de gegevens past. In dit voorbeeld worden de gegevens het beste benaderd met met het groeimodel. We vinden dan een vergelijking . Nu kunnen we ook waardes bepalen die niet tussen de gegevens staan. 

Gegevens