Přímka v rovině - kótované promítání

Téma:
Úhly
Daným bodem A sestrojte přímku, která leží v rovine Omega a má odchylku α = 60° od p.
K sestrojení přímky pod úhlem α, budeme muset sestrojit sklopený bod (A). Na průmět bodu A_1(7) vedeme kolmici na kterou vynášíme určitou vzdálenost (tzv. jednotku; např. 1 jednotka = 10mm). Dostaneme sklopený bod (A) ze kterého vedeme přímku pod úhlem α = 60° a získáme sklopenou přímku (a). V úloze je i vystupňování přímky pro zopakování. Dynamické jsou body: A_1(7), X(1), B, C. V úloze je možné měnit velikost jednotky j a úhel α.