Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

El coeficient de correlació

Una introducció al coeficient de correlació de la recta de regressió per mínims quadrats.
Una esmena en un dels textos, concretament el que apareix al pas 8. El quocient dels pendents dóna el quadrat del coeficient de correlació, de manera que si es vol obtenir el coeficient de correlació cal fer l'arrel quadrada del quocient dels pendents, amb el signe que tingui qualsevol dels pendents.