Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Rovinný svazek sil 1

Demonstrace rovinného svazku sil. Posunem posuvníků lze měnit zadání úlohy. Zaškrtnutím příslušné volby se zobrazí výsledky řešení pro výslednici nebo rovnovážnou sílu.