ΤΡΙΩΝΥΜΟ Β΄ΒΑΘΜΟΥ

Να αλλάξετε τις τιμές των μεταβλητών α,β,γ [br]Τα διάφορα μηνύματα αλλαζουν ανάλογα με τις τιμές .
loizos@enallax.com

Information: ΤΡΙΩΝΥΜΟ Β΄ΒΑΘΜΟΥ