Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Hvad er potensvækst

Potensvækst kaldes populært ''procent-procent''-vækst. Her kan du se hvorfor. Der er spørgsmål til animationen nederst!
  1. Hvorfor kalder man populært potensvækst for ''procent-procent''-vækst?
  2. Indstil skyderne så x vokser med 30% og y vokser med cirka 20%
  3. Indstil skyderne så x vokser med 30% og y falder med cirka 20%
  4. Hvad afgør, om y-værdien falder eller vokser?