Fonksiyonlarda Bire Birlik ve Örtenlik için Yatay Doğru Testi

Yazar:
Merve
İşaret kutularını kullanarak gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların grafiklerini çizdirelim. Her bir fonksiyon için yatay doğru testini uygulayarak fonksiyonların bire bir ve örten olup olmadığını belirleyelim.
a) x eksenine paralel doğru parçaları f fonksiyonunu bir y değerinde kaç noktada keser? b) f fonksiyonu bire bir midir? f fonksiyonu örten midir? c) x eksenine paralel doğru parçaları s fonksiyonunu bir y değerinde kaç noktada keser? d) s fonksiyonu bire bir midir? s fonksiyonu örten midir? e) x eksenine paralel doğru parçaları v fonksiyonunu bir y değerinde kaç noktada keser? f) v fonksiyonun bire bir midir? v fonksiyonu örten midir? g) Hem birebir hem de örten olan fonksiyonların ortak özelliklerini açıklayınız.