Domein en bereik van een kwadratische functie

Met de slider kun je de x-coördinaat van het rode punt op de grafiek wijzigen. Op de x-as en de y-as wordt bijgehouden welke x- en y-coördinaten voorkomen, dus wat het domein en het bereik van functie f is.
Het domein van f is (alle waarden van x) en het bereik is .
De parabool kan ook ergens anders liggen. Bijvoorbeeld de functie :
Het domein van g is en het bereik is