Evenwijdigheid: Opgave 18

Op de ribben [TA], [TB] en [TC] van de piramide TABCD met top T, beschouwt men de punten P, Q en R. Construeer de doorsnede PQRS van deze piramide met vl(P,Q,R), waarbij S het snijpunt is van de ribbe [TD] met het vlak.
Construeer het snijpunt van PQ en AB, noem dit punt E. Construeer het snijpunt van QR met BC, noem dit punt F. -> Dan liggen zowel E als F in vl(A,B,C) en in vl(P,Q,R). Dus EF is de snijlijn van deze vlakken. Construeer het snijpunt van DC met EF, noem dit punt G. -> Dan liggen zowel G als R in vl(T,D,C) en in vl(P,Q,R). Dus is GR de snijlijn van deze vlakken. Construeer het snijpunt van GR en TD. Noem dit punt S. --> PQRS is de gevraagde doorsnede