aantal cijfers vergeleken

Vergelijken we nu de aangroei van het aantal cijfers voor verschillende startwaarden. In volgend applet wordt het aantal cijfers uitgezet voor respectivelijke startwaarden 1, 2, 312 en 23.

constante van Conway

Conway vond een regel die de aangroei van het aantal cijfers beschreef: Schrijven we het aantal cijfers van het n-de element als Ln , dan vinden we als limiet voor de verhouding de uitdrukking  waarin =1.303577269034... Deze constante λ is gekend als de constante van Conway. Meer nog, deze constante is de enige positieve reële wortel van volgende veeltermvergelijking van de 71e graad:
Image
Uitgezet in het complexe vlak zien we (aangeduid in het rood) als de enige wortel op de x-as, terwijl de andere complexe wortels rond de oorsprong cirkelen.
Image