Atchweliad

Defnyddiwch y llusgwr i ddewis nifer o bwyntiau rydych eu heisiau. Gallwch lusgo unrhyw un o’r pwyntiau o amgylch y sgrîn. Mae craidd y pwyntiau (cymedr a’r cyfesurynnau) yn cael ei ddangos yn llwyd. Defnyddiwch y bocs gwirio i ddangos llinell gyffredinol drwy’r craidd a’r gweddillebau. Gallwch symud y llinell o amgylch gan ddefnyddio pwynt coch ar y llinell. Ceisiwch wneud swm o sgwariau’r gweddillebau mor fychan â phosibl. Defnyddiwch y bocs gwirio i ddangos y llinell atchweliad a’i hafaliad. Mae craidd y pwyntiau data yn cael ei ddangos ar y llinell atchweliad.