Derivaatan määritelmä

Tutki funktion [math]f[/math] derivaattaa kohdassa [math]x=a[/math]:[br]Pääset animaatiossa eteenpäin painamalla >>[br][br]Funktion [b]erotusosamäärä[/b] muodostetaan valitsemalla jokin piste [math]x[/math] läheltä pistettä [math]a[/math].[br]Erotusosamäärän arvo on funktion f keskimääräinen muutos välillä [math][a,x][/math] (tai [math][x,a][/math]).[br]Kun liikutat pistettä [math]x[/math] kohti pistettä [math]a[/math], funktion kuvaajalle piirretty sekantti kiertyy tangentiksi.
Funktion [b]derivaatta[/b] eli hetkellinen muutosnopeus on erotusosamäärän raja-arvo.

Information: Derivaatan määritelmä