Ondorioak

Hiru dimentsiotan:
[i]1. [/i][i]Ikasleek aurrera egiten dute aljebra-mailetan:[br] - Haur Hezkuntzan, puntuak herrestan eramanez.[br] - Lehen Hezkuntzan, zenbaki orokortuak, aldatzen diren zenbakizko balioak (0 mailatik 2 mailara)[br] - Bigarren Hezkuntzan, parametroen erabilera (3 mailatik 4 mailara).[br][/i][br][i]2. Euskarrien integrazioak optimizatu egiten du ikaskuntza prozesua (tratamendua + konbertsioa)[br][br]3. Geometriako software dinamikoa erabiltzeak kontratu didaktikoan eragiten du (imitazio kontratua - esplorazioa-eredu baten erabilera)[/i][br][br][br]
Aljebra-mailak
Ikaskuntza prozesuaren optimizazioa
Eragina kontratu didaktikoan

Information: Ondorioak