Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Resta de Fraccions amb el mateix denominador

La Maria ha de plantar set novenes parts del seu jardí amb margarides, ja ha plantat cinc novenes parts. Quina fracció li resta per plantar?
Procediment de treball amb l'ajuda de l'aplicació GeoGebra: Movent els punts lliscants representem les dos fraccions en cada un dels gràfics, solament ens cal marcar un denominador, ens serveix per a les dues fraccions. Movem el punt blau i posem un gràfic a sobre de l'altre. La zona que resta de color vermell és el resultat del problema. Podem variar les fraccions i resoldre múltiples restes de fraccions, si la fracció resultant és negativa la zona que ens dóna el resultat serà de color blau.