Σύνθεση 5 συγγραμικών δυνάμεων

Το πρόγραμμα εμφανίζει 5 συγγραμμικές δυνάμεις και εμφανίζει/υπολογίζει τη συνισταμένη τους.