Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Corba d'Hípies (1)

Per fer dues construccions següents utilitzaré l'anomenada Corba d'Hípies (s. V aC). Aquesta corba es genera a partir de la intersecció de dues rectes: una horitzontal amb moviment uniforme vertical i l'altra amb moviment angular uniforme. Els punts d'intersecció d'aquestes dues rectes formen la corba. A la construcció següent teniu la corba d'Hípies com a lloc geomètric.