Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Camp elèctric creat per una càrrega puntual negativa

Pots visualitzar el vector intensitat del camp elèctric en la regió del pla que envolta la càrrega i les línies del camp elèctric i moure la càrrega per veure com varia el camp. També pots afegir una càrrega puntual positiva de prova i moure-la pel camp per observar la força que rep.