Od jednostavnijeg ka složenijem...

Primjeri korištenja naredbe Niz[]

Niz[ , , , ] Proizvodi listu objekata koje izražujemo koristeći varijablu koja se mijenja u intervalu od početne do krajnje vrijednosti
Primjer 1. Niz[(2, i), i, 1, 5] napravit će listu točaka čije y-koordinate poprimaju vrijednosti od 1 to 5.