FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES

Autor:
Jaume
Moveu-vos lliscant pels valors d'a i b i veureu com canvien les gràfiques. Observeuespecialment què passa especialment per valors d'a més petits i més més grans de la unitat. La funció inversa de l'exponencial és la logarítmica. Fixa't en la base, especialment quan canviïs el valor d'a tot lliscant.