FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES

Autor:
Jaume
Moveu-vos lliscant pels valors d'a i b i veureu com canvien les gràfiques. Observeuespecialment què passa especialment per valors d'a més petits i més més grans de la unitat. La funció inversa de l'exponencial és la logarítmica. Fixa't en la base, especialment quan canviïs el valor d'a tot lliscant.
Enumera les principals propietats de les funcions que has vist a la pantalla anterior.