Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Symetralna odcinka

Klikając przycisk odtwarzania możesz zaobserwować kolejne etapy konstrukcji symetralnej odcinka.
Czy konstrukcja jest zawsze wykonalna? Przesuwajac suwaki możesz zmieniać długość odcinka i promienia okręgu.