Gelijkzijdige driehoek

In een gelijkzijdige driehoek is de som van de afstanden van een willekeurig punt binnen de driehoek tot de drie zijden, constant en gelijk aan de hoogte van de driehoek.

Nele Dams 1 Baso c