Čas jako 4. rozměr 4D časopropstoru

Čas se „vyklonil“ z našeho 3D prostoru v pravém úhlu a tomu odpovídá i matematika 4D prostoru
Čas se nešíří žádným z běžných rozměrů našeho 3D světa – čas má svůj „vlastní“ rozměr a je reálným čtvrtým rozměrem časoprostoru, který lze (nejlépe) povšechně poměřovat a vyjadřovat v sekundách! Čtvrtá (časová) rovina je vždy kolmá ke všem (tradičním) třem známým rovinám – a tomu odpovídá i související matematika, respektive Pythagorova věta, respektive trigonometrie. Více na www.time-theory.info