X(13) Fermat point

Onderwerp:
Coördinaten

Fermat point

the Fermat point of a triangle or 1st isogonic point is a point such that the total distance from the three vertices of the triangle to the point is the minimum possible. It is constructed as follows:
  • Construct an equilateral triangle on each of two arbitrarily chosen sides of the given triangle.
  • Draw a line from each new vertex to the opposite vertex of the original triangle.
  • The lines intersect at the Fermat point.

punt van Fermat

Het punt van Fermat van een driehoek (ook 1e isogone punt genoemd) is een punt zodat de afstand tot de drie hoekpunten van de driehoek minimaal is. Je construeert het als volgt:
  • Construeer op elke zijde van de driehoek een gelijkzijdige driehoek
  • Verbind de hoekpunten van deze nieuwe driehoeken met de overeenkomstige hoekpunten van ABC.
  • Het snijpunt van deze drie lijnen is het punt van Fermat.
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.