Grafické řešení reakcí na prostém nosníku

Konstrukce grafického řešení je řízena posuvníkem n nebo inokou animace. Musí být uzavřena součtová i výslednicová čára. Výslednicovou čáru začínáme v pevném kloubu, protože o rekci v této podpoře víme jen jendu informaci, že tímto bodem prochází.