egzamin01

System rzymski. Działania na liczbach wymiernych