Tečny elipsy z daného bodu

K elipse určené ohnisky F1, F2 a hlavními vrcholy A, B veďte bodem R tečny; F1F2 = 5, AB = 8, F1R = 5, F2R = 6.

Information: Tečny elipsy z daného bodu