VBTL 5 (6 lestijden) - Oef 1 p 188 (h): f(x) = Bgsin x

Met dit bestand kan je de meetkundige constructie van de de grafiek van y = Bgsin x bestuderen.

VBTL 5_6 (6 lestijden) - oef 1 p 35 (e)

Volledig onderzoek van een veeltermfunctie: VBTL 5 (6 lestijden) - oef 1 p 197 (e)

VBTL 5_6 (6 lestijden) Verband tussen a^x en D(a^x)

Verander de waarde van het grondtal a m.b.v. de schuifbalk. In kolom D zie je de verhouding van Da^x t.o.v. a^x.

De gedempte trilling - voorbeeld

Hoe kan je een een trilling (sinusoïde) die gedempt wordt beschrijven met een functievoorschrift?

VBTL 6 (6 lestijden) - voorbeeld Darbouxsommen p 14

Vink aan: ondersom en/of bovensom. [br]Met de schuifbalk kan je het aantal deelintervallen verhogen.

Information