Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Contextmenu's

Via contextmenu's kan je op een snelle manier de kenmerken van een object wijzigen. Rechtsklik (Mac OS: Ctrl-click) op een object om zijn eigenschappenvenster te openen. Je kunt bijvoorbeeld de algebraïsche notatie (b.v. pool- of cartesische coördinaten, impliciete of expliciete vergelijking) en rechtstreeks kenmerken als hernoemen, spoor aanzetten, Animatie aanzetten enz. aanpassen.

Opgaven

1.Toolbar ImageRechtsklik op de halfcirkel c en deselecteer de knop Object tonen / verbergen
2.Toolbar ImageRechtsklik op het punt C en selecteer Spoor aan.
3.Toolbar ImageSelecteer de knop Verplaatsen en versleep het punt C.
4.Toolbar ImageRechtsklik in het Tekenvenster en selecteer Rooster.
5.Toolbar ImageRechtsklik op de driehoek en selecteer Eigenschappen. Pas in het Eigenschappenvenster de kleur van de driehoek aan. 

Tip

In de GeoGebra Handleiding vind je meer informatie over Contextmenu's.