applet: oppervlakte van een parallellogram

Met deze applet kun je uitvinden hoe je de oppervlakte van een parallellogram berekent. Lees de teksten één voor één. Klik op de knop waar Stap 1 op staat. Gebruik je muis om het vakje aan te vinken. Klik dan op Stap 2 enzovoort. De rode schuifknop verschuif je ook met je muis. Als je overnieuw wilt beginnen klik je op de knop Herstart. Vraag de leraar om hulp als iets niet lukt. Succes!!

1. Wat heb je nu ontdekt? 2. Je kunt een parallellogram "ombouwen". Welk meetkundig figuur krijg je dan? 3. Van dat meetkundig figuur weet je hoe je de oppervlakte moet berekenen. Hoe helpt je dat bij de berekening van de oppervlakte van de parallellogram? 4. Wat is de hoogte van de parallellogram?